trimecind.com - לקיחת משכנתא - המשך למאמר
מאמרים

לקיחת משכנתא - המשך למאמר

כל שהוא צריך לעשות, להתחייב על תשלומים בפריסה של טווח זמן ארוך יחסית, והבית שלו, הרכוש לרשותו. האם זה עניין של אמון? האם זהו בעצם ניצול ואחיזת עיניים אשר משלה את האדם בכך שבאים לקראתו בזמן שרק מנסים לגרום לו להתחייב לתשלום סכומים גדולים (הרי הסכומים הם כל זאת גדולים, אם מתעלמים מהפריסה ומוסיפים את כל התשלומים לכדי סכום אחד רואים את גובה הסכום)? התשובה איננה ברורה, צדדים רבים מעלים טענות ואמונות שונות בנוגע לעניין.

הצד השני, זה המתנגד לעקרון המשכנתא, אומר דבר פשוט מאוד. אם לבן אדם אין את הסכום בהווה בכדי לרכוש דבר מה, ובטח שמדובר במשהו כמו בית או דירה אשר שווים כסף רב ועולים כסף רב, מן הראוי שאותו אדם איננו יתחייב על החזר אותו חוב שמופיע ברגע שחותמים על חוזה הבעלות של הבית. זוהי התחייבות המסתמכת על המשך תשלומים בעתיד, על כך שתמיד תהיה היכולת לעמוד באותם תשלומים, והטענה היא שזוהי מעין תחזית העתיד, משהו שלטעמם הוא בלתי אפשרי לחלוטין. אם כך, הבטחות שכאלה הינן מסוכנות וחסרות שחר, וכל ניירות והחוזים שבעולם אינם יעזרו וישנו זאת. לדעתם, זו יכולה להיות מלכודת מסוכנת.

הסיכון קיים, ללא ספק. משכנתא זו התחייבות גדולה הרבה יותר מאשר התחייבות להחזר תשלום על כסאות מנהלים או רשימת מכולת חודשית בצרכנייה, ולכן יש לחשוב על כך בכובד ראש. עם זאת, פחד מצעדים והתחייבויות איננו חיובי במקרים רבים גם כן, והפחד להעיז הוא משתק לגמרי. יש לחשוב, ולהבין שכל מקרה הוא לגופו. משם יוצאות הפעולות ההגיוניות, המחוברות למציאות.

חזרה לחלק ראשון